Goed geregeld, die dienstverlening van de gemeente

Close-up van een uitgereikte hand met daarin een afspraakticket. Op de achtergrond zie je een medewerker van de gemeente Rotterdam die naar een afspraakzuil wijst.

Staat van de dienstverlening 2020