Reacties & klachten

In 2020 dienden Rotterdammers 6.650 klachten in. Alle klachten gingen over de kwaliteit of het te laat leveren van een dienst of service, of het gedrag van een medewerker. En daar wordt werk van gemaakt!

De gemeente Rotterdam neemt alle klachten serieus en leert hier veel van. Het belangrijkste doel is om hiermee vertrouwen te herstellen, betere dienstverlening te bieden en in de toekomst minder klachten te krijgen.

Type klacht

De cirkeldiagram toont het type klacht en de verdeling hiervan, in 2020: 74% klaagt over kwaliteit, 21% klaagt over een te laat geleverde dienst of service en 8% klaagt over de omgang van een medewerker.

Resultaat

De cirkeldiagram toont de uiteindelijke beoordeling van de klacht: 40% gegrond, 21% ongegrond, 12% deels gegrond, 27% geen oordeel.

Een melding doen

Veel mensen nemen de moeite om een melding te doen. Deze publieksreacties gaan vaak over overlast of iets buiten in onze stad. Verder vragen we om informatie over onderwerpen die niet direct duidelijk zijn. De gemeente houdt deze signalen goed in de gaten. Dit kan Rotterdam verder helpen! In 2020 is een speciaal team gestart om meldingen en informatieverzoeken sneller op de goede plek te laten komen en af te handelen.

Type melding

In totaal kwamen er 39.357 meldingen binnen in 2019 en 41.881 in 2020.

Diagram omschrijft het type melding in 2019 en 2020 - klacht 27% in 2019 en 22% in 2020, informatieverzoek 49% in 2019 en 52% in 2020, overlastmelding 24% in 2019 en 24% in 2020, compliment 1% in 2019 en 1% in 2020.

Top 10 meldingen per onderwerp

Goed geholpen?!

Het aantal berichten en meldingen stijgt elk jaar en daarom is de gemeente nu ook op zaterdag online. Maar wat vinden we van de klachtenafhandeling en het contact op social media? En wordt aan de servicenormen voldaan?

Goed geregeld, zelfs als je een klacht hebt.