Digitaal op weg naar de Omgevingswet

Digitaal op weg naar de Omgeving-swet

Eén nieuwe wet voor alle 26 wetten die te maken hebben met bodem, lucht, geluid, milieu, water, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, natuur en gezondheid: de Omgevingswet. Op 1 januari 2022 gaat deze wet in. De wet maakt het

beheer van de leefomgeving eenvoudiger. De gemeente moet bewoners, bedrijven en andere partijen actief bij ruimtelijke plannen betrekken. De digitale voorbereiding is essentieel. Rotterdam maakt daar werk van!

Eén nieuwe wet voor alle 26 wetten die te maken hebben met bodem, lucht, geluid, milieu, water, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, natuur en gezondheid: de Omgevingswet. Op 1 januari 2022 gaat deze wet in. De wet maakt het beheer van de leefomgeving eenvoudiger. De gemeente moet bewoners, bedrijven en andere partijen actief bij ruimtelijke plannen betrekken. De digitale voorbereiding is essentieel. Rotterdam maakt daar werk van!

Een greep uit de resultaten

image

Digitale aansluiting Omgevingswet

image

Alle beleidsdocumenten in kaart

image

Platform Ruimte voor Rotterdam

image

Digitale aansluiting Omgevingswet

image

Alle beleidsdocumenten in kaart

image

Platform Ruimte voor Rotterdam

“2020 stond in het teken van het digitaal voorbereiden op de Omgevingswet. 2021 is het oefenjaar. Zijn de mensen en systemen er klaar voor om een vliegende start te maken in 2022?”

Rob van der Meijden - Projectleider bij Bestuurs- en concernondersteuning

Een greep uit de resultaten

Digitale aansluiting Omgevingswet

Voor een goede werking van de Omgevingswet moeten gemeentelijke medewerkers en belanghebbenden makkelijk digitaal toegang hebben tot allerlei informatie. Om dit voor Rotterdam te realiseren, werkt het projectteam Informatievoorziening Omgevingswet aan het digitale Omgevingsloket voor bewoners en bedrijven. Daar kan je bijvoorbeeld:

  • Controleren of een vergunning nodig is
  • Bekijken waar welke regels gelden
  • Een vergunning aanvragen of een melding doen. Wil je meer weten over het Digitaal Stelsel Omgevingswet? Lees verder op deze pagina.

Alle beleidsdocumenten in kaart

Rotterdam heeft het beleid voor de omgeving vastgelegd in bijna 200 documenten. Probleem: er is nauwelijks overzicht. Hierdoor is het lastig om na te gaan welke besluiten zijn genomen en wat het verband is tussen de verschillende besluiten. Een van de doelen van het project Informatievoorziening Omgevingswet is alle documenten voor het ruimtelijk beleid makkelijk vindbaar maken: hiervoor is de digitale Beleidsatlas in het leven geroepen. Deze atlas is een ware verzameling van documenten, besluiten en maatregelen, die bovendien verbonden zijn aan beleidsthema’s en aan plekken in de stad.

Alle beleidsdocumenten in kaart

Rotterdam heeft het beleid voor de omgeving vastgelegd in bijna 200 documenten. Probleem: er is nauwelijks overzicht. Hierdoor is het lastig om na te gaan welke besluiten zijn genomen en wat het verband is tussen de verschillende besluiten. Een van de doelen van het project Informatievoorziening Omgevingswet is alle documenten voor het ruimtelijk beleid makkelijk vindbaar maken: hiervoor is de digitale Beleidsatlas in het leven geroepen. Deze atlas is een ware verzameling van documenten, besluiten en maatregelen, die bovendien verbonden zijn aan beleidsthema’s en aan plekken in de stad.

Platform Ruimte voor Rotterdam

De laatste ontwikkelingen. Informatie over welke gemeentelijke processen moeten veranderen. Dit en ander nieuws over de Omgevingswet is allemaal te vinden en te bespreken op het digitale platform ‘Ruimte voor Rotterdam’. Het platform is ook handig, omdat er verhalen uit de praktijk op staan die te maken hebben met de komst van de Omgevingswet. Juist die verhalen maken de soms taaie informatie begrijpelijk. Dat alles maakt van het platform voor de medewerkers van de gemeente Rotterdam enerzijds een echte kennisbank, en anderzijds een inspirerende leer- en ontwikkelplek.

“Ik hoop dat de Beleidsatlas zich als een olievlek uitbreidt en dat mensen enthousiast worden om ermee te werken. Dat ze denken: ‘Waarom was dit er niet eerder, hoe deden we dat voorheen!?’”

Annemarie de Bruijn - Beleidsmedewerker bij Stadsontwikkeling

Meer weten over Informatievoorziening Omgevingswet?

De Omgevingswet raakt alle aspecten van de fysieke leefomgeving in Rotterdam. En daarmee heeft deze wet invloed op de werkterreinen van veel gemeentelijke medewerkers. Kijk voor meer informatie op het platform Ruimte voor Rotterdam.